Nieskruid Helleborus L.   ( Tekst in Bijen febr.2006;  PDF bestand zie:                  
.......................http://library.wur.nl/ojs/index.php/bijenhouden/article/view/12029/11532 )

Nieskruid is een van de vroegstbloeiende drachtplanten; sommige soorten staan al in januari in bloei
en leveren  nectar en pollen.  De plant maakt deel uit van de grote Ranonkelfamilie; 40 soorten kwamen
vroeger in ons land in het wild voor; door overbemesting is de helft verdwenen. De meest voorkomende
cultivars in onze hedendaagse tuinen zijn de Kerstroos - het Oosters nieskruid - Wrangwortel.
Als de weersomstandigheden het toelaten, halen onze bijen er nectar en pollen af van januari - mei.

 

Aanwijzer op de thumbnails plaatsen levert de naam van de afbeelding op;
klik op de thumbnail  voor een vergroting met explicatie.
Om terug te keren naar de thumbnails, klik je links op de naam van de plant of op de returntoets.